Skip to main content

Asknäs 1:139 & 1:296

Asknäs 1:139 & 1:296 är en industrifastighet belägen på Ekerö. Fastigheten utgörs flera byggnadskroppar. Den största utgörs av en fabrik där Winab Vikväggar bedriver sin verksamhet.

Ekerö är en kommun som på grund av sin begränsade tillgänglighet inte utvecklats i samma takt som andra delar av Stockholm län. Men med färdigställandet av Förbifart Stockholm, som får anslutningar i närheten av fastigheten kommer tillgängligheten förbättras drastiskt.  Även befintliga vägar och broar till och i kommunen har breddats eller håller på att breddas för ytterligare ökad framkomlighet.

FASTIGHETSBETECKNING
Asknäs 1:139 & 1:296
ADRESS & ORT

Ekerövägen 110
Ekerö

BYGGÅR
1973 – 2023
TOTAL AREA
6 758 kvm
MARKAREAL
30 986 kvm