Skip to main content

Verkstaden 5

Verkstaden 5 är en industrifastighet belägen i Tullinge industriområde intill Flemingsbergs centrum. Fastigheten utgörs av två byggnadskroppar i ett respektive två plan, varav ena färdigställdes 2023. Tullinge industriområde är ett strategiskt område för industriverksamheter i synnerhet för sin närhet till större transportleder med ett stort upptagningsområde.

FASTIGHETSBETECKNING
Verkstaden 5
ADRESS & ORT

Mekanikervägen 6
Botkyrka

BYGGÅR
1990, 2023
TOTAL AREA
2 490 kvm
MARKAREAL
4 158 kvm